Pencere Isı Yalıtımı

 • Posted by
 • On 26 Aralık 2012
 • 0 Comments
    Pencerelerde ısı yalıtımı : Pencereler yapıda kullanıldıkları günden bugüne kadar yüklendikleri fonksiyonlar açısından çeşitli değişimler göstermişlerdir. İlk uygulamalarında yapıya sadece hava ve ışık sağlayan pencere, cam ile kullanılmaya başlamasıyla koruma fonksiyonlarını da yerine getirmeye başlamıştır. Günümüzde malzemelerin geliştirilip detaylandırılması ile pencere saydam cephe elamanı olarak görev yapmaktadır. Bilindiği gibi, doğrama türlerine göre pencereler […]
Read More
 

Ortadan Mantolama

 • Posted by
 • On 26 Aralık 2012
 • 0 Comments
  İki masif yapı kabuğu ve bunların arasında yer alan ısı yalıtımı / mantolama katmanının oluşturduğu çift kabuk dış duvar sistemi ortadan dış duvar olarak adlandırılabilir. Ortadan mantolama dış duvarlar iki değişik şekilde uygulanabilir. Bunlar, birbirinden düşey hareketli bir hava katmanıyla ayrılmış iki masif duvar ve ısı yalıtım tabakasından oluşan çift kabuk dış duvar sistemi […]
Read More
 

Duvar mantolama

 • Posted by
 • On 25 Aralık 2012
 • 0 Comments
Duvarlarda yapılacak mantolama ısı yalıtımı için malzeme seçimi ve seçilen malzemenin kalınlığı en önemli iki faktördür. Seçilecek olan malzemenin bünyesine kesinlikle su almaması, buhar difüzyon direncinin yüksek oluşu, üzerine doğrudan sıva uygulanabilirliği, basınç ve darbeye karşı dayanımın yüksek olması ve ısı iletim katsayısının çok düşük olması gerekmektedir. Ayrıca, ısı yalıtım kalınlığı seçilirken yoğuşma sorununun önlenmesi için gerekli hesapların mutlaka […]
Read More
 

Dış Mantolama

 • Posted by
 • On 22 Aralık 2012
 • 0 Comments
  Mantolama / ısı yalıtımı binayı çevreleyen kabuk yani dış duvarın dış yüzeyine uygulanır. Bina dış kabuğunu ısıl gerilmelerden koruyarak bina ömrünü uzatır ve ısıtma sistemi kapatıldıktan sonra özellikle konutlarda konfor şartlarının devamını sağlar. Dıştan mantolamada, ekstrüde polistren levhalar (XPS), duvar yüzeyine reçine katkılı çimento esaslı harçlar ile yapıştırılır. Daha sonra, 1 m2’ye 6 adet […]
Read More
 

Drenaj Uygulamaları

 • Posted by
 • On 22 Aralık 2012
 • 0 Comments
  Dış drenaj : İç drenaj dan farkı, bina çevresinde, temel duvarından 50-100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30-50 cm derinde %5-10 egımli bir kanal açılır. Kanal tabanına genellikle 20 cm çapındaki beton ya da kil künkler-büzler 2-4 cm aralıklarla deşenirler. Künklerin ek yerlerinin alt yarısı, çimento harcıyla kapatılır. Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil […]
Read More
 

Subasman Nedir

 • Posted by
 • On 22 Aralık 2012
 • 0 Comments
Su Basman Kotu Binanın oturduğu tabii zeminden itibaren zemin kata kadar olan şakuli mesafedir. Su basman kotu parselin cephe aldığı yolun trotuar üst kotuna göre (kırmızı kot) belirlenir. Belediyenin su basman seviyesindeki yetkililerce yerinde tespit edilir. Su Basman nasıl yapılır Türkçemize yapı eteği olarak çevrilen ama bu çevirisi kullanılmayan- fransızca’dan geçme kelime. fransızca yazılışı soubassement olup, sous=alt […]
Read More
 

Dış Cephe Mantolama Sistemleri

 • Posted by
 • On 22 Aralık 2012
 • 0 Comments
    Dıştan ısı yalıtımı veya sektörde daha yaygın olarak bilinen adı ile mantolama basit olarak, dışarıdaki ısıyı içeriye sokmadan, içerdeki ısıyı korumak amacı ile yapının bir nevi manto içine alınması, ısı yalıtım malzemesi ile kaplanmasıdır. Mantolama sadece kışın içerideki sıcak havanın dışarı çıkması anlamında değildir, aynı zamanda yaz aylarında da içerideki soğuk havanın dışarı çıkmasına […]
Read More
 

Isı Yalıtım Malzemeleri Fonkisyonları

 • Posted by
 • On 18 Aralık 2012
 • 0 Comments
Mantolama, mazlemeleri doğru uygulandığında, iletim taşınm ve/veya ışınım ısı geçişi tipleri ile enerjisi geçişini azaltan, malzemeler veya birleşik malzeme topluluklarıdır. Bu yalıtım malzemeleri lifli, taneli, film-tabaka, blok veya tek parçadan yapılmış, açık-kapalı hücreli. kimyasal-mekanik olarak birbirine bağlanmış veya desteklenmiş karma malzemeler olabilir. Isı geçişinin azaltılmasıyla, ısı yalıtım malzemeleri, mantolama malzemeleri aşağıdaki ısıl işlevlerin bir veya birkaçına hizmet edebilir. Boruların, […]
Read More
 

Mantolama Malzemeleri

 • Posted by
 • On 18 Aralık 2012
 • 0 Comments
Mantolama malzemeleri, ısı yalıtım malzemeleri, Türk Standartları TS 825 ve Alman DIN normu 4108’e göre, Taşyünü, Extrude Polistren, Expanded Polistren, Camyünü, Polietilen, Poliüretan, Cam Köpüğü, Fenol Köpüğü gibi ısı iletkenlik değeri 0.060 kcal/mht değerinin altında olan malzemelere “ısı yalıtım malzemesi’,”mantolama malzemeleri ” bu değerin üstünde kalanlara da “yapı malzemesi” denir. Isı yalıtım mantolama malzemelerinin istenilen performansı karşılayabilmeleri için, boşluk oranı […]
Read More
 

Bina ısı yalıtımı

 • Posted by
 • On 18 Aralık 2012
 • 0 Comments
Bina ısı yalıtımı (bina mantolama); mevsim şartlarına göre binayı ısıtmak veya soğutmak için sağlanan soğuk yada sıcak havanın dışarıya kaçmasını/girmesini önleyerek ısı ekonomisi ve ısıl konfor sağlamak amacıyla yapılır. Bina yapımındaki gelişmeler ile birlikte, yapılar kalın boyutlu ve ağır malzemelerden narin-ince boyutlu hafif malzemelere geçmiştir. Bu durum, sağladığı birçok yarar yanında yapı fiziği ve ısı yalıtımı konularında […]
Read More