Isı Yalıtım Mantolama Malzemeleri Çeşitleri

 • Posted by
 • On 30 Ocak 2013
 • 0 Comments
Yapılardaki ısı yalıtımı / mantolama çeşitleri çevre, ülke ekonomisi vb. nedenlerden dolayı büyük önem kazanması yalıtım işlemlerini üzerinde bir çok bilim adamının çalıştığı bir bilim haline getirmiştir. Bu çalışmalar ve araştırmalar sonucu ısı yalıtımında kullanılan ısı yalıtım malzemeleri sınıflandırma işlemlerinde karışıklıklar yaratacak kadar çeşitlenmiş ve gelişmiştir. Isı yalıtım malzemeleri temelde, – Yalıtkanın Yapıldığı Ana Maddeye […]
Read More
 

Mantolama Malzemeleri İstenilen Özellikler

 • Posted by
 • On 30 Ocak 2013
 • 0 Comments
Isı yalıtım malzemeleri; çoğunlukla heterojen yapılı malzemelerin bir karışımı olarak ele alınabilir. Genellikle havayla dolu hücreleri saran katı bir çeperden oluşan bir iskelet seklindedir. Bu bünye yapısının doğal bir sonucu olarak ısı yalıtım malzemeleri hafiftir. Isı yalıtım malzemeleri, gerek üretim sürecinin gerekse bu malzemeyi oluşturan ana maddelerin kimyasal bileşimi ve yapısının bir sonucu olarak, ya […]
Read More
 

Çatı Mantolama Yalıtım

 • Posted by
 • On 30 Ocak 2013
 • 0 Comments
Çatılarda mantolama : Konutlarda toplam ısı kaybının %25’nin yaşandığı çatının özellikleri, kullanım amacı gibi faktörlere bağlıdır. Çatılar özellik bakımından; ‘Sogğuk ve Sıcak Çatılar’ olmak üzere iki grupta incelenir. Çatıyı teşkil eden tabakalar arasında havalandırılabilen hava boşluğu bulunan çatılara  Soğuk Çatılar denir. Çatı Modelleri : Eğimli Çatı: Geometrik yönden çatının eğim düzleminde ese ve çatı ısı yalıtımı yapılması […]
Read More
 

Bina Isı Yalıtımı

 • Posted by
 • On 22 Ocak 2013
 • 0 Comments
Günümüzde, binaların ısı yalıtım uygulamalarında birçok çözümle karşılaşılır. Kullanım yeri ve amacına bağlı olarak, çeşitli malzemelerle oluşturulan farklı detaylar, avantaj ve dezavantajlarına göre tercih edilmektedir.  Binalar farklı yapı elemanlarının bir araya gelmesiyle oluşan bir bütündür. Mantolama yasası bina ısı yalıtımını zorunlu kılmaktadır. Duvar elemanları, kolonlar, kirişler, pencereler vb. bunların birinin dahi eksikliği, bütünün oluşmasına engel olmaktadır. Benzer […]
Read More
 

Mantolama Sistemleri

 • Posted by
 • On 21 Ocak 2013
 • 0 Comments
Mantolama sistemleri ile bina kabuğu dıştan bir manto şeklinde sarılır. Böylece bina iç yüzeyi ile dış atmosfer arasında bir kalkan oluşturulur. Oluşturulan bu kalkan ile bina kabuğu yüzeyindeki ısı köprüleri engellenmiş olur. Bina dış kabuğunu ısıl gerilimlerden koruyarak bina ömrünü uzatır ve ısıtma sistemi kapatıldıktan sonra özellikle konutlarda konfor şartlarının devamını sağlar. Dış cephe Mantolama işleminde […]
Read More
 

Yüksek Performanslı Isı Yalıtım Malzemeleri

 • Posted by
 • On 21 Ocak 2013
 • 0 Comments
Alışılagelmiş mantolama / ısı yalıtımı malzemelerinde, genel olarak, yalıtımı sağlayan havadır. Dolayısıyla, yalıtım malzemesinin performansı, havanın ısı iletim katsayısı olan 0,025 W/mK değeri ile sınırlıdır. Bu sınırlamayı aşabilmek için, aşağıdaki teknolojilerin esas alındığı yeni teknikler geliştirilmiştir. Bu yeni tekniklerin gelişmesinde diğer etmen de malzemeden istenen özelliklerin artmasıdır ki tek bir malzeme istenen özellikleri karşılamada çoğu zaman […]
Read More