Termo Elektrik Santrallarde Isı Yalıtımı

 • Posted by
 • On 30 Eylül 2014
 • 0 Comments
Termo-elektrik santralarının kendilerine özgü bir kliması vardır. Bu klima, santralar değiştikçe farklılıklar göstermektedir. H. J. Riebe, Doğu Almanya’daki 37 adet santralları  incelemiş ve ölçümler yapmıştır. Riebe, santrallerin ana binasıyla ilgilenmektedir. Kazan dairesi, kömürlük dairesi ve makine dairesi ana binanın bölümleridir. Termo-elektrik santrallarındaki ısı, artık madde sayıldığından mümkün olduğu kadar çabuk yok edilmesi (dışarı verilmesi) istenir. Buhar […]
Read More
 

Apk üretiminde kullanılan dolgu malzemeleri

 • Posted by
 • On 25 Eylül 2014
 • 0 Comments
APK üretiminde çok değişik türlerde organik ve inorganik dolgu materyalleri kullanılabilmektedir. Günümüzde halen APK üretiminde yoğun olarak inorganik dolgu materyalleri APK üretiminde değerlendirilmektedir. Ancak kalsiyum, talk, kalsiyum karbonat, alüminyum silikat, kil, cam dolgu, metal oksit benzeri dolgu maddeleri pahalı oluşları ve makine aksamında meydana getirdikleri aşınma dolayısıyla yerlerini organik dolgu materyallerine bırakmaya başlamışlardır. Odun unu […]
Read More
 

Mantolama Enerji Tasarrufu

 • Posted by
 • On 24 Eylül 2014
 • 0 Comments
Isı yalıtım sistemleri için harcanan, ilk bakışta yüksek olduğunu düşünülen maliyetler gerçekte uzun vadeli akıllıca yapılmış bir yatırımdır ve uzun vadede önemli miktarda getiri sağlamaktadır. Yaz aylarında soğutma için kullanılan enerjinin maliyeti m2 bazında hesaplanması sonucunda 20-30 m2 oda için aylık ortalama 55 $ civarındadır. Kış aylarında ise ısınma için kullanılan enerjinin maliyeti ortalama 72 $ civarındadır. Türkiye […]
Read More
 

Bina Cephe Yenileme

 • Posted by
 • On 22 Eylül 2014
 • 0 Comments
Yapı alt sistemlerinden cephelerin, mekanı şekillendirme, sınırlandırma, iç mekan ile dış mekanı birbirinden ayırma ve bağlama, iç mekanı dış ortam koşullarından koruyarak, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu konfor şartlarının oluşturulması ve sürdürülmesini sağlama görevlerini üstlenmelerinden dolayı, binaların toplam performansı üzerindeki etkileri büyüktür. Diğer yandan dış çevre koşullarıyla direkt ilişki içinde olduklarından diğer yapı sistemlerine oranla daha çabuk […]
Read More
 

Buhar Geçişi Difüzyon Nedir

 • Posted by
 • On 19 Eylül 2014
 • 0 Comments
Bağıl nem miktarı yüksek hacimlerden alçak hacimlere doğru oluşan moleküller transfere buhar geçişi denir. Konuyu bir örnekle açıklayacak olursak, kış aylarında oda sıcaklığının +20°C ve dış ortam sıcaklığının —3°C iken oda ile dış ortamda aynı bağıl nem bulunsa bile sıcaklıkların farklı olmaları neticesinde iç ortamdaki su buharının kısmi basıncı soğuk olan dış ortamdaki su buharının […]
Read More
 

Pencere ve Camlı Dış Kapılarda Yalıtım Uygulamaları

 • Posted by
 • On 16 Eylül 2014
 • 0 Comments
Isı kaybı bakımından en yüksek değere sahip yapı elemanlarıdır. Pencerelerin olabildiğince küçük yapılması enerji tasarrufunun ilk adımıdır. Kış aylarında birim alandan en çok ısı kaybı pencerelerden olmakla birlikte güneşli günlerde bir ısı kazancı da söz konusu olabilmektedir. Çift cam uygulamasıyla pencerelerden kaçan ısı en aza indirilebilmektedir. Çift cam özel bir şekilde imal edilmekte, iki cam […]
Read More
 

Dış Cephe Isı Yalıtım Mantolama Fiyatları

 • Posted by
 • On 15 Eylül 2014
 • 0 Comments
Mantolama fiyatları uygulama yapılacak konutların ihtiyaçları ve konut sakinlerinin beklentilerine göre değişkenlik gösterebilir. Isı yalıtım uygulamasından beklediğiniz tasarruf oranı doğrultusunda ısı yalıtım levhalarının ve kalınlıklarının seçimi fiyatı doğrudan etkilemektedir. GNYAPI yalıtım danışmanları malzeme seçiminden başlayarak tüm süreçlerde bilgi ve birikimleri ile sizlere yardımcı olacaktır. Yalıtım bir maliyet değil ısınma ve soğutma giderlerini % 50 azaltarak […]
Read More
 

Dış Mantolama Nedir

 • Posted by
 • On 15 Eylül 2014
 • 0 Comments
Binalarda ısı yalıtımı için içten, dıştan ve sandviç duvar olmak üzere 3 farklı yöntem uygulanır. Isı köprülerinin oluşumunu önlemek ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için yapılan en iyi uygulama mantolama uygulamasıdır. Dış cephe mantolama uygulaması yapı fiziği açısından en uygun olan ısı yalıtım sistemidir. Mantolama mevsim şatlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını engellemek için bina dış kabuğunun […]
Read More
 

Şed Çatılarda Taşıyıcı Sistem

 • Posted by
 • On 13 Eylül 2014
 • 0 Comments
Ahşap şed çatılar asimetrik beşik çatı ve tek eğimli çatıların birleştirilmiş bir şeklini gösterirler. Bu çatılar, ahşabı sakınca doğurmayacağı fabrika, atölye marketler ve sergi alanlarının örtülmesinde uygulanabilirler. Bu çatılar genel olarak, düz bir tavana ihtiyaç göstermedikleri gibi örttükleri hacimlerin tepeden eşit dağılan ışıkla aydınlatılmasını da sağlarlar. Eğimi az ya da tamamen düşey bir düzlem oluşturan taraf […]
Read More
 

Sauna Isı Yalıtımı

 • Posted by
 • On 13 Eylül 2014
 • 0 Comments
Sauna denince akla buhar banyosu gelir. Fakat ısıtılan taşlar üzerine su dökülerek buhar oluşturulmakta olsa bile tipik bir ıslak oda söz konusu değildir. Saunalar diğer oda klimalarına benzerler fakat farklıdırlar.  Saunaların iç sıcaklığı 95 – 100 oC arasındadır. Buna karşı rölatif hava nemi düşüktür, % 5 – % 15 arasında değişir ve % 20 yi aşamaz. […]
Read More