Yapı fiziksel çatı ana tipleri

 • Posted by
 • On 31 Ekim 2014
 • 0 Comments
Yapı fiziksel ana tiplere uyulduğu takdirde çatıların yapımı kolaylaşır ve uygunluğu sağlanır. Pratikte, bir çatı konstrüksiyonunun gruplandırılmasını zorlaştıracak kadar çok sayıda ara geçiş tipleri de mevcuttur. Prensip olarak iki tip çatı vardır. Birincisi, altlarında (Kıs mevsiminde) sıcak hava bulunan (Sıcak çatılar) tek kabuklu çatılardır. İkincisi, aralarında dış havaya bağlantısı yapılmış bir hava boşluğu bulunan alt […]
Read More
 

Buzhane Yapılarında Yalıtım Tabakası

 • Posted by
 • On 30 Ekim 2014
 • 0 Comments
Geleneksel buzhane duvarları çok tabakalıdır. Duvar yapısı dışarıdan içeriye doğru sızdırmaz, ağır bir taşıyıcı kabuk buhar kesici tabaka, ısı yalıtım tabakaları ve ağır veya hafif olabilen veya ihmal edilebilir iç kabuktan meydana gelir. Bir buhar kesicinin gerekliliği veya hangi özelliklerde olması gerektiği, işletme sıcaklığına ve komşu odanın sıcaklığına bağlıdır. Bu farklı tabakaların yerleştirilmesinde malzeme tabakalarının […]
Read More
 

Makina daireleri

 • Posted by
 • On 27 Ekim 2014
 • 0 Comments
Makine dairesinde 25 oC lik iç sıcaklık ve % 43 lük rölatif hava nemi mevcuttur. Fakat bu değerler çeşitli santralarda değişmeler göstermekte, 34 oC lik hava sıcaklıklarına, % 76 lık rölatif nem değerlerine rastlanabilmektedir. Bu nedenle emniyetli olması açısından makine dairesinin bulunduğu binanın çatısının ısı yalıtım değeri R = 0.45 m2.K/W olmalıdır. Mahya duvarları ve […]
Read More
 

Ksilolit şaplar

 • Posted by
 • On 25 Ekim 2014
 • 0 Comments
Bu döşemeler diğerlerinden daha fazla uzmanlık gerektirirler. Bağlayıcı malzeme (manyezit) kaliteli olmalıdır. Sertlik derecesinin yetersiz olmasını sağlayacak ucuz manyezitlerin kullanılması hatalıdır. Başka bir zorluk da klorlu eriyiğin dozunun ayarlanmasıdır. Aşırı bir doz her zaman tehlikelidir. Ksilolit döşemeyle temas halinde bulunan bütün metaller çürür, aynı zamanda üst tabaka ve kaplamalar ksilolit döşemeye tutunamazlar. Eriyip, kapilar duvar […]
Read More
 

Sera Isısı

 • Posted by
 • On 22 Ekim 2014
 • 0 Comments
Bahçecilikte yararlı olarak değerlendirilen, konut ve toplum yapılarında kesinlikle istenmeyen sera ısısının oluşması, ağır ve orta ağır yapılarda da arada bir kendini göstermekte, hafif yapı tarzında ise doğal olarak daha sık rastlanmaktadır. Ağır yapı tarzında da odaların yaz mevsimindeki ısınmaları, kritik noktaya ulaşabilir. Bu, pencerelerin kuzeye yönelik olmadığı ve oldukça büyük olduğu durumlarda söz konusudur. K. Gertis, […]
Read More
 

Sıvı Yalıtkanlar ile Su Yalıtımı Uygulaması

 • Posted by
 • On 20 Ekim 2014
 • 0 Comments
Bir yapıda zemin altında veya üstündeki yapı elemanlarının yüzeylerine yalıtım malzemeleri soğuk ya da sıcak olmak üzere iki şekilde uygulanır. SOĞUK UYGULAMA Düzeltilmiş, kurutulmuş ve temizlenmiş yüzeye, soğukta kullanılabilen sıvı haldeki malzemelerin bir veya iki kat halinde uygulanmasıdır. SICAK UYGULAMA Düzeltilmiş, kurutulmuş ve temizlenmiş yüzeye, normal şartlarda katı halde bulunan ve ıslatılarak eriyik haline getirilen […]
Read More
 

Glaser Yöntemi

 • Posted by
 • On 16 Ekim 2014
 • 0 Comments
Alman DIN 4108 standardında detaylandırılmış,yapı bileşeni nem dengesini değerlendirmek için kullanılan yaygın bir yöntemdir. Glaser metodunda yoğuşma ve buharla şma (kuruma) periyodu olarak iki periyod belirlenmiştir. Yoğuşma periyodunda yapı elemanı içerisinde buharın yoğuşması sonucu su biriktiği kabul edilir, buharlaşma (kuruma) periyodunda ise yapı elemanı içinde yoğuşma periyodu boyunca biriken yoğuşma suyunun tekrar buharlaştığı (kuruduğu) kabul […]
Read More
 

Bina Dış Pencereleri

 • Posted by
 • On 13 Ekim 2014
 • 0 Comments
Son yıllarda yapı cephelerinin pencere yüzeyi oranları, gittikçe artmıştır. Brüt cephenin pencerelerinin yüzey oranı, geleneksel yapı tarzında % 15-25 iken, bu  değer bugün % 35-90’a kadar ulaşmıştır. Bu sebeple bir çok yapı fiziksel sorun ortaya çıkmıştır. SORUNLAR Dış cephenin ne kadarının cam yüzey olacağı, şartlara göre, farklı şekilde saptanması gereken bir problemdir. Fazla büyük cam […]
Read More
 

Soğuk Yapılarda Isı Yalıtımı

 • Posted by
 • On 11 Ekim 2014
 • 0 Comments
Kış mevsimlerinde soğuk ya da maksimumum derecede serin olan ve ısıtılmayan yapılara soğuk yapılar denilmektedir. Bu tip yapıların çatılarının tavanlarında ısı yalıtım katmanları bulunabilir. Ekseriyetle bu çatılar sadece sac, cam ya da lifli çimentodan meydana gelirler. Lifli çimentodan ondüle levhalar, metal, cam veya plastik folyolardan hafif çatıların ısı yalıtımı ve ısı depolama değeri çok düşüktür. […]
Read More
 

Şikayet Yönetimi

 • Posted by
 • On 8 Ekim 2014
 • 0 Comments
Dış cephe mantolama sektöründe yeniliklerin öncü markası GNYAPI, müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını yerine getirirken lider konumunun gereği olarak kurumsal ve güvenilir olmayı amaç edinmiştir. Tüm GNYAPI departmanları, müşteri talep ve düşüncelerini sürekli gelişimin bir parçası olarak kabul eder ve sunduğu kalıcı çözümler ile hizmet kalitesini sürekli arttırmayı hedefler. GNYAPI müşterileri, tüm istek ve önerilerini 444 […]
Read More