Su Yalıtımı Terim ve Tanımları

 • Posted by
 • On 26 Kasım 2014
 • 0 Comments
Ayırıcı tabaka: Su yalıtım örtülerinden farklı ısıl boy uzama katsayısına sahip malzemelerin, su yalıtım katmanlarına zarar vermesini önlemek için araya konulan ve örtülere yapıştırılmayan katmanı, Bindirmeli ek yeri (enine-boyuna): Yan yana (enine) ve art arda (boyuna) gelen su yalıtım örtülerinin bir bütün teşkil etmesi için birbirlerinin üstüne bindirilerek yapıştırıldıkları kısımları, Buhar kesici: Buhar geçişini sınırlandıran veya engelleyen, […]
Read More
 

Filli Boya Isı Yalıtımı

 • Posted by
 • On 25 Kasım 2014
 • 0 Comments
1988 yılında kurulan Betek Boya Kimya ve Sanayi A.Ş., sektöre girdiği ilk yıllarda, inşaat malzemeleri pazarının ihtiyaç duyduğu beton katkıları, hazır harçlar ve su izolasyon malzemeleri alanlarında yüksek kaliteli ürünler geliştirmiştir. Etkin satış ve pazarlama sistemleri sayesinde oluşan yüksek talep şirketin büyük bir hızla büyümesini sağlamıştır. Betek, inşaat malzemeleri konusunda edindiği tecrübe ve güçle yeni […]
Read More
 

Yangın Yalıtımında Yerleşme Ölçeğinde Etkili Olan Tasarım Değişkenleri

 • Posted by
 • On 20 Kasım 2014
 • 0 Comments
Kentleşme ve yoğun yerleşmelerin ortaya çıkması ile, yangın ve yangının çok geniş alanlara yayılması, kent içindeki binalara söndürme ve kurtarma araçlarının ulaşması önemli bir şehircilik problemi olmuş ve yerleşme ölçeğinde, görülen bir çok tehlikenin önlenebilmesi için çözülmesi gereken önemli değişkenler olarak konuya girmişlerdir. Bir kentin dokusu, yangın yayılmasını etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Örneğin, eski İstanbul’da çıkan yangınların […]
Read More
 

Vanalarda Yapılan Uygulamalar

 • Posted by
 • On 17 Kasım 2014
 • 0 Comments
Isıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılan vanalar, yalıtılması gereken bir diğer tesisat ekipmanlarıdır. Isı yalıtımı yapılmamış bir flanş ve vanadan kaybedilen ısı, bağlı olduğu borunun yaklaşık 3–5 metresine eşdeğerlidir. Bu değer vana çapına ve iç akışkan sıcaklığına bağlı olarak artmakta ya da azalmaktadır. Isıtma ve soğutma tesisatlarında vanaların yalıtılmaması, enerji kaybı ve işletme maliyetinin artışının yanı […]
Read More
 

Geleneksel teras çatılarda yapılan ısı yalıtımı uygulamaları

 • Posted by
 • On 15 Kasım 2014
 • 0 Comments
Bu detayda su yalıtım katmanı ısı yalıtımının üzerinde yer almaktadır. Bu uygulamada su buharının, ısı yalıtımının içerisinden geçerek su yalıtım örtüsü altında birikmesi ve yoğuşması sonucu, ısı yalıtımının işlevini kaybetmesini ve örtülerin tahrip olmasını önlemek için; ısı yalıtımının altına (sıcak tarafa) yüksek performanslı buhar kesici/dengeleyici uygulanmalıdır. Örnek olarak buhar kesici katman olarak tek kat cam […]
Read More
 

Profiller Arası Isı Yalıtım Uygulamaları

 • Posted by
 • On 13 Kasım 2014
 • 0 Comments
Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, sıva kabarıkları vb. pürüzlerden arındırılmış ve kuru olması sağlanmalıdır. Profiller yalıtım malzemelerinin boyutlarına göre duvar yüzeyine tespit edilir. Isı yalıtım levhaları bu profiller arasına, boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir. Yalıtım levhalarının yerleştirilmesinden sonra ahşap veya alçı plakalar profiller üzerine tespit edilerek uygulama tamamlanır. Bu tür uygulamalarda; profiller ısı köprüsü meydana getirdiklerinden özel […]
Read More
 

1.Konut Yöneticileri Konferansı

 • Posted by
 • On 12 Kasım 2014
 • 0 Comments
Isı yalıtımı sektörünün en önemli aşaması olan uygulama alanında son iki yıldır üst üste kazandığı ödüllerle dikkat çeken Güney Yapı, yalıtım sektöründe bir ilk olan”Konut Yöneticileri Konferansı“nı toplam 160 konut yöneticisinin katılımıyla The Green Park Hotel Bostancı’da gerçekleştirdi. Güney Yapı Yönetim Kurulu Başkanı A. Bülent Güney, mantolama uygulamalarının önemi, firma seçiminde dikkat edilmesi gerekenler, konutlara değer katan görsel uygulamalar […]
Read More
 

Genleştirilmiş Perlit Nedir

 • Posted by
 • On 12 Kasım 2014
 • 0 Comments
Genleştirilmiş Perlit (EPB): Bünyesinde %2-4 oranında bağlı su bulunduran ve camsı bir kayaç olan perliti diğer volkanik camlardan ayıran en önemli özellik, ısıtılarak yumuşama sıcaklığına getirildiğinde orijinal hacminin 4-24 katına çıkabilmesidir. Perlit temel olarak silika ve alüminyum bileşimlerinden oluşmuş olsa da kolaylıkla nem absorbe edebilen Na2O, CaO, MgO ve K2O gibi higroskopik katkılarda içerir. Ham […]
Read More
 

Duvarların Dış Yüzeyine Yapılan Isı Yalıtım Uygulamaları

 • Posted by
 • On 8 Kasım 2014
 • 0 Comments
Avrupa ve Amerika’da yaygın bir şekilde kullanılmakta olan dışarıdan yalıtım sistemi; Türkiye’de son birkaç yıldır daha sık uygulanmaya başlanmıştır. Dışarıdan yapılan yalıtım, yapı fiziği yönünden en uygun sistem olarak kabul edilmektedir. Bu sistemde yalıtım binayı bir manto gibi sarmakta, ısı köprüsü oluşturmamaktadır. Böylece sıcaklık değişimlerinden meydana gelecek gerilme ve çatlaklar önlenmekte, havalandırma sayesinde konstrüksiyonun sürekli […]
Read More
 

Su Buharı Yayılması

 • Posted by
 • On 6 Kasım 2014
 • 0 Comments
Su buharı, suyun gaz halidir. Kaynatma (kaynama noktası) ve tabi buharlaşma (her sıcaklıkta) ile meydana gelir ; Gaz haline geçmek için gerekli ısı (600 kcal/kg) çevreden alınır. Havadaki su buharı gözle görülmez (“su buharı bulutları” hava dolaşan su buharı tanecikleridir). Hava belirli bir miktar su buharı taşıyabilir: Hava ne kadar sıcaksa, içindeki su buharı miktarı da […]
Read More