PVC KÖPÜK

 • Posted by
 • On 27 Ocak 2015
 • 0 Comments
PVC köpük, sert, yarı sert veya yumuşak olarak üretilebilir. Uygulanan üretim metoda göre gözenekli yapısı değişiklik gösterir. Polivinilklorid esaslı termoplastik bir malzemedir. Yoğunluğu 30-300kg/m3 arasında ayarlanabilir. Yapı sektöründe 30-40kg/m3 olanı kullanılır. Kullanım sıcaklığı aralığı -100 ile 95oC’dir. Sert levhalar kırılgan olup, yumuşak levhalar elastiktir. PVC köpüğün dayanıklılığı ince kaplamalarla önemli ölçüde arttırılabilir. PVC köpüğün kapalı gözenekleri […]
Read More
 

Ses Yalıtımı Nedir

 • Posted by
 • On 22 Ocak 2015
 • 0 Comments
Ses bir enerji çeşitidir, dalgalar halinde yayılır ve cisimlerin titreşmesi ile oluşur. Her enerjinin alansal değişimi için yani bir noktadan diğerine iletimi için bir taşıyıcı ortama ihtiyacı vardır. Bir enerji çeşiti olan ses de iletimini bir ortamda yapabilir. Atmosfer ses iletiminin en yoğun yapıldığı ortam olmasına karşın ses katı ve sıvı maddeler ile de iletilebilir […]
Read More
 

Ahşap polimer kompozitler

 • Posted by
 • On 21 Ocak 2015
 • 0 Comments
Ahşap polimer kompozitler kendisini oluşturan materyallerden daha üstün özelliklere sahip mühendislik ürünü dış cephe sistemleri malzemelerdir. Ahşap polimer kompozitlerin üretiminde kullanılan lignoselülozik esaslı materyallerin sağladığı biyolojik olarak bozunabilirlilik ekolojik açıdan bu malzemeye olan ilgiyi her geçen gün arttırmaktadır. Ekolojik olarak çevreye dost malzemelerin pazarda kabul görmesi ve devamlılığının sağlanması her geçen gün daha hayati bir hal almaktadır. Ahşap polimer kompozitlerin […]
Read More
 

Yeni Binalar için Isı Yalıtım Hedefleri

 • Posted by
 • On 20 Ocak 2015
 • 0 Comments
Çevre yönünden sürdürülebilir hacim ısıtma ve hacim soğutmada, en az ısıtma enerji gereksinimli binalarda yüzeyli ısıtıcılar ve hava ısıtıcıları kullanılmaktadır. Doğal olarak çeşitli kriterlerin değerlendirmeye alınmış olduğu tüm kararlar, bir ortak çözüm anlamını taşımaktadır. Bunlar içinde düşük yapı maliyetleri en etkili olanıdır. Diğer teknik belirleyici karakteristiklerin başında, bu güne kadar yüksek ısıtma enerjili oturma yapılarının ısı ve hava sızdırmaz […]
Read More
 

ELASTOMERİK KAUÇUK

 • Posted by
 • On 17 Ocak 2015
 • 0 Comments
Tesisatta kullanılması gereken yalıtım malzemelerinde aranması gereken temel özellikler; ısı iletkenlik katsayısı, su buharı difüzyon direnç katsayısı, yangın dayanımı, korozyon riskinin az oluşu, uygulama kolaylığı, ekonomik olması, dayanım sıcaklığı ve bu özelliklerin doğruluğunu belgeleyen kalitesidir. Ülkemizde soğuk hat tesisat ısı yalıtımı amacıyla genellikle, elastomerik kauçuk köpüğü, polietilen ve camyünü kullanılmaktadır. Bu yazıda, soğuk hat tesisat […]
Read More
 

DUVARLARDA YANGIN YALITIMI

 • Posted by
 • On 14 Ocak 2015
 • 0 Comments
Duvarlarda yalıtım uygulaması; içten, ortadan ve dıştan olmak üzere üç şekilde yapılabilmektedir. İki kattan daha fazla binalardaki taşıyıcı duvarlar, ayak ve kolonlar en az F-90-A sınıfında inşa edilirler. Duvarlar en az 10 cm kalınlıkta ağır betondan veya üzerleri en az 50 cm kalınlıkta derzleri geçirimsiz monte edilmiş plaklardan kaplanmış olmalıdır. En az bir tuğla kalınlığındaki […]
Read More
 

Yapı Sınıfları Nelerdir

 • Posted by
 • On 13 Ocak 2015
 • 0 Comments
İnsanların, hayvanları ve bitkilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yapı malzemeleri ile inşaa edilen tesislere yapı denir. Yapılar içerisindekileri olumsuz doğa koşullarından koruyan, tasarım ile birlikte bir çok yapı malzemesinin bir araya gelerek oluşturduğu bir bütündür. Yapılarda belirli bir standart olmalıdır, bu standartlar insanların yaşadıkları ortamda konfor ve huzurlu yaşayabilmesi için asgari şartların sağlanmasıdır. Yapılar emniyetli, ekonomik, […]
Read More
 

Yapım Aşamasında Duvarlarda Yalıtım

 • Posted by
 • On 12 Ocak 2015
 • 0 Comments
Binaların yapım aşamasında, yapı malzemeleri ile de yalıtım önlemleri alınmalıdır. Duvarlarda izolasyon için delikli tuğla kullanılabilir. Ancak izolasyonu ses ve ısı için iyi bir şekilde sağlamak gerektiğinde ½ tuğla kalınlığında koruyucu  duvar ile bina duvarı arasına izolasyon malzemesi konulmalıdır. Ayrıca ısının en çok geçtiği pencere doğramaları ile duvar birleşim yerlerinde gerekli yalıtım iyi bir şekilde […]
Read More
 

Depremden Korunma ve Yalıtım

 • Posted by
 • On 7 Ocak 2015
 • 0 Comments
İç ve dış ortamdan kaynaklanan etmenler nedeniyle, başta yapı taşıyıcı sistemi olmak üzere, yapının çeşitli bölümlerinde birtakım hasarlar oluşmaktadır. Taşıyıcı sisteminde hasar oluşmuş yapılarınsa, kullanıcıları fizyolojik ve ekonomik anlamda olumsuz etkilemesinin yanı sıra, deprem gibi doğal af etlere karşı savunmasız kalması söz konusu olabilmektedir. Türkiye gibi depremle iç içe olan bir ülkede, yapı taşıyıcı sisteminin […]
Read More
 

Kentsel Dönüşüm Nedir

 • Posted by
 • On 5 Ocak 2015
 • 0 Comments
Son dönemde Türkiye’deki neredeyse herkesin yakından ilgilendiği, apartman ve site yönetimi toplantılarının birinci gündem maddesi olan kentsel dönüşüm,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16/5/2012 tarihinde çıkartmış olduğu kentsel dönüşüm yasası olarak da bilinen 6306 sayılı  “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” yasasıdır. Kentsel dönüşüm yasasının amacı; başta deprem olmak üzere, sel, heyelan, kaya düşmesi, çığ vb. afet riski altında bulunan bölgelerin ve […]
Read More