Düz Çatılarda Yalıtım

 • Posted by
 • On 29 Mayıs 2015
 • 0 Comments
Düz çatılarda yalıtım uygulamaları yapabilmek için, ilk olarak yalıtım yapacağımız malzemeler çatının dış yüzeyine uygulanır. Dış yüzeye uygulanan malzemeden sonra çatı su geçirmez malzeme ile kaplanmaktadır. Binanın bodrumunun olup olmaması, zeminde uygulanan yalıtımın yöntemini ve ekonomik olup olmamasını direk etkileyen faktördür. Bodruma sahip evlerde yalıtım malzemesi, bodrum tavanına ya da oldukça karmaşık tekniklerde ev zeminine […]
Read More
 

Kentsel Dönüşüm Yasasının Aşamaları

 • Posted by
 • On 20 Mayıs 2015
 • 0 Comments
6306 sayılı Kanun ile afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak, ülke genelinde sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir yapılar oluşturmak amacıyla çıkarılmıştır. Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda ciddi can ve mal kayıplarının yaşanmaması ve şehirlerin; sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu hedefler; Kaçak yapılmış alanların yasal ve kabul edilir standartlarda konutlara dönüştürülmesi, doğal […]
Read More
 

Riskli Yapı Nedir

 • Posted by
 • On 20 Mayıs 2015
 • 0 Comments
Riskli yapı; yıkılma ve ağır hasar görme riski taşıdığı incelendikten sonra teknik verilere dayanılarak tespit edilen ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapılardır. Özellikle, bu riskli yapılar deprem bölgelerinde bulunuyorsa, bu yapılar içinde hayatını sürdüren insanlar içinde büyük risk vardır. Kentsel dönüşüm projeleri, bu riskli yapıların daha yaşanılabilir hale getirilmesi için hayata geçirilmiştir. Riskli bina tespiti Çevre ve […]
Read More
 

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvuruları

 • Posted by
 • On 20 Mayıs 2015
 • 0 Comments
Kentsel Dönüşüm Kira yardımı başvuruları; Uygulama alanında, riskli alan veya rezerv alanı belirlenmesine ilişkin karar ve tapu belgesine istinaden ilgili kuruma; Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda, riskli yapı tespitine ilişkin rapor ve tapu belgesine istinaden Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yapılır. TOKİ ve İdarenin uygun görmesi ve onaylamasından sonra kira yardımı talepleri Bakanlığa gönderilir. İlgililerine ödenmek üzere idare […]
Read More
 

Kentsel Dönüşüm Finansal Destekler

 • Posted by
 • On 20 Mayıs 2015
 • 0 Comments
Kentsel Dönüşüm Tespit Kredisi 6306 kanunu uyarınca, riskli yapı tespitleri için özel hesaptan tespit kredisi verilebilir. Hak sahibinin hesabına para aktarıldıktan sonra üç ay içerisinde tespitin yaptırılması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmesi zorunludur. Özel hesaptan kredi kullanmak isteyen hak sahiplerince, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne başvurulur. Kredinin geri ödenme süresi 24 aydır. Geri ödemeler kredinin verildiği tarihi […]
Read More
 

Uygulanan Kentsel Dönüşüm Projeleri

 • Posted by
 • On 20 Mayıs 2015
 • 0 Comments
Kentsel Dönüşüm temeli Belediyeler Kanunu’na dayandırılarak yürütülmüştür. Bu kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Dikmen Vadisi projesi örnek bir model olarak ortaya çıkmıştır. Bu proje sayesinde çok büyük bir alan gecekondu bölgesi olmaktan çıkarılarak burada oturan hak sahipleri yaşanır konutlara yerleştirilmiştir ve büyük bir alanda yeşil alan, sosyal ve kültürel alan olarak korunmuştur. Daha […]
Read More
 

Kentsel Dönüşüm Süreci

 • Posted by
 • On 20 Mayıs 2015
 • 0 Comments
Kentsel dönüşüm süreci, yıpranmış, depreme karşı dayanıksız ve modern yaşam standartlarına uyum gösteremeyen binaların başka semtlere kaydırılma korkusu yaşamadan, kat maliklerinin isteği doğrultusunda ve kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yaşanılabilir, depreme dayanıklı, sosyal donatılara, otoparka ve yeşil alanlara sahip kaliteli yaşam alanlarına dönüştürme sürecini sizler için 12 aşamada özetledik; 1.Aşama:  Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ne […]
Read More
 

Kentsel Dönüşüm Yönetmelikler

 • Posted by
 • On 20 Mayıs 2015
 • 0 Comments
Kentsel dönüşüm yönetmelikleri, herkesin sağlıklı, dengeli ve güvenli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu bilerek oluşturulmakta ve devlete bu hususta görevler yüklemektedir. Devlet, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ile görevlidir. Ülkemizin çok mühim bir kısmı, başta deprem olmak üzere tabii afetlerin riski altındadır. Buna rağmen, mevcut yapıların büyük bir kısmının […]
Read More
 

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

 • Posted by
 • On 20 Mayıs 2015
 • 0 Comments
Faaliyet alanı ve doğası gereği kentsel dönüşüm, mevcut şehrin yapısına ve bu şehirde yaşayan insanların fiziksel, sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da kentim bütün geleneklerine etki etme gücüne sahiptir. Dolayısıyla, tüm planlama çalışmalarında, sosyolog, ekonomist, mühendis, mimar, şehir plancı ve peyzaj mimarı gibi farklı disiplinlerin birlikte çalışması doğru olacaktır. Kentsel dönüşüm hizmetleri, […]
Read More