Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından Yapılacak Harcamalar

 • Posted by
 • On 11 Haziran 2015
 • 0 Comments
Dönüşüm hizmetlerine ait danışmanlık, yazılım, araştırma, her türlü ve ölçekte harita, etüt, proje, kadastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım planı çalışmaları, envanter belirleme, arsa ve arazi düzenleme değerleme iş ve işlemleri, her türlü ve ölçekte plan yapımı ve imar uygulaması işleri ve müşavirlik hizmetleri gibi faaliyetlerin gerektiği harcamalar. Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamına giren uygulamalarda, […]
Read More
 

Belediye Kanunu Uyarınca Kentsel Dönüşüm

 • Posted by
 • On 11 Haziran 2015
 • 0 Comments
Belediyeler; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projesi yapabilirler. Belediyeler tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim […]
Read More
 

Kentsel Dönüşüm 2015 Yılı Kira Yardımları

 • Posted by
 • On 5 Haziran 2015
 • 0 Comments
Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin büyük önem verdiği kentsel dönüşümde 2015 yılında yapılacak kira yardımı 735 liraya yükseldi. Kentsel dönüşüm nedeniyle adeta bir seferberlik içerisinde olan Türkiye’de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere TOKİ, Emlak Konut GYO ve yerel belediyeler dönüşüm projelerine büyük önem veriyor. 2013 yılında 630 lira, 2014 […]
Read More
 

Riskli Yapılarda Uygulanacak Yasal Mevzuatlar

 • Posted by
 • On 5 Haziran 2015
 • 0 Comments
3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşıattırılması Hakkında Kanun 6831 sayılı Orman Kanunu Afete maruz bölgeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 189 sayılı Milli Savunma Bakanlığı iskan ihtiyaçları için Sarfiyat icrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında […]
Read More