Risk Tespit Raporuna Karşı Dava

 • Posted by
 • On 22 Ekim 2015
 • 0 Comments
Risk tespit raporları hakkında bilinmesi gerekenler, bu raporların birer idare işlem olmaları ve karşı idari yargıda kesinlikle dava açılabileceğidir. Anayasanın maddesine göre risk tespit raporlarına karşı iptal davası açılabilmesinin temelini oluşturur. 6306 sayılı Kanun; idari yargılama usulündeki genel dava açma süresinden ayrılarak, afet riski amaçlı kentsel dönüşüm ile ilgili idari kararlar için altıncı maddesinin dokuzuncu […]
Read More
 

Parsellerde İfraz İşlemi

 • Posted by
 • On 22 Ekim 2015
 • 0 Comments
Riskli yapı olarak belirlenmiş bir parselde birden fazla taşınmaz olması ve bir kısım taşınmazın risksiz olarak belirlenmiş olması halinde, risksiz olarak belirlenen yapılar uygulama dışı tutulabilecektir. Bu durumda risksiz olan yapının ifraz işleminin yapılması gerekmektedir. İmar kanunu çerçevesinde riskli yapının risksiz yapıdan ifrazı hukuken mümkün görünmüyor yani risksiz yapı ayrıldığında riskli yapı üzerinden inşaat imkanı oluşmuyor […]
Read More
 

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından Kira Yardımları

 • Posted by
 • On 22 Ekim 2015
 • 0 Comments
Kentsel dönüşüm uygulaması yapılan yerlere Dönüşüm Projeleri Özel hesabından kira yardımı sağlanmaktadır. Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda kentsel dönüşüm kira yardımı talebinin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylamak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına yapılır. Uygulama alanında kira yardımı talebinin uygulamayı yapan İdare veya TOKİ’ce uygun görülmesi ve onaylamak üzere Bakanlığa göndermesi üzerine, ilgililerine […]
Read More
 

Kentsel Dönüşüm Alanındaki Taşınmaz Maliklerin Hakları

 • Posted by
 • On 22 Ekim 2015
 • 0 Comments
Uygulama alanları, riskli alan olarak Bakanlar Kurulu kararıyla kesin olarak kararlaştırılmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen rezerv yapı alanı ve riskli yapıların bulunduğu alandır. Uygulama alanında yapılacak taşınmazın niteliği ilgili idare tarafından belirlenmek koşulu ile uygulama alanında taşınmazı bulunan maliklere uygulama alanında yapılacak konut ve işyerlerinden verilmek üzere bu maliklerle sözleşme yapılır. Hak sahibine verilecek işyeri […]
Read More
 

Tespit ve Yıkım Kredisi Şartları

 • Posted by
 • On 22 Ekim 2015
 • 0 Comments
Yapılacak tespitler için, özel hesaptan tespit kredisi verilebilmektedir. Bu kredi hak sahibine sağlandıktan sonra üç ay içerisinde tespitin yaptırılması ve Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Riskli alanda yer alan veya riskli olduğu tespit edilen yapılar için, Bakanlıkça özel hesaptan yıkım kredisi verilebilir. Kredi tutarının hak sahibinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren alt ay içerisinde yıkım işleminin yaptırılarak enkazının kaldırılması ve […]
Read More
 

Riskli Yapı Denetimi Yapan Kurumlar Dikkat

 • Posted by
 • On 22 Ekim 2015
 • 0 Comments
Bu göreve üstlenen lisanslı kuruluşların, ilgili yönetmelikler gereğince binanın yapısının sağlam olup olmadığı yönünde detaylı teknik film çekimi yapmaları gerekmektedir. Kolon ve kirişlerin sağlam olup olmadığı yönünde alınan karotların o binadan alınıp alınmadığı belgelemesi açısından damgalanması suretiyle belli bir basınç altında kırılması suretiyle denetlenmesi gerektiği belirtiliyor. Kuruluşları, tüm riskli yapı tespit raporu ölçümlemesini bağımsız bir şekilde gelerek […]
Read More
 

Tuğla Duvarlar

 • Posted by
 • On 22 Ekim 2015
 • 0 Comments
Yapılarda yük taşıyan esas duvarlar ile yük taşımayan bölme veya panel duvarları tuğla ile örülür. Yapılan duvar kalınlığına, kullanılan tuğla ve harcın cinsine göre isim alır. Tuğlalar, kil veya killi kütlelerin doğrudan veya bunlara kum gibi uygun maddelerin karıştırılıp su ile hamur haline getirilmesi, kalıplarda şekillendirilmesi ve pişirilmesi ile elde edilir. Esası kildir fakat içerisinde […]
Read More
 

Yeni Bina İnşaatı

 • Posted by
 • On 22 Ekim 2015
 • 0 Comments
GN İNŞAAT Kentsel dönüşüm de değerlendirme,  proje ve ön hazırlık sürecine önem göstermektedir. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucu uygun bulunan bina/arsalar tüm maliyet GN İNSAAT’a ait olacak şekilde anahtar teslimi teklif sunulmaktadır. Maliyet açısından uygun olmayan projelere ise bina/arsa sahiplerinin pay oranlarına göre katılımlarının istenildiği şekilde  teklif sunmaktadır. Projelerin tasarım hesaplarında, ülkemizde yürürlükte olan Türk Standartları ve […]
Read More
 

Kentsel Dönüşüm Yıkım Sonrası Uygulamalar

 • Posted by
 • On 22 Ekim 2015
 • 0 Comments
Kentsel dönüşüm yıkım sonrası uygulama gerçekleştirmek için ilk olarak, kat maliklerinin üçte bir çoğunluğunun isteği üzerine, tebligat ile kat malikleri kurulu toplantıya çağrılır. Bu isteği sadece kat malikleri değil, yöneticiler veya denetçiler de yapabilmektedir. Bu toplantıda yürütülecek uygulamalardan ve süreçlerden bahsedilmektedir. Bütün maliklerce oy birliği ile anlaşma sağlanamaması halinde, öncelikle riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kurulu’na […]
Read More
 

Kentsel Dönüşüm Yıkım Ruhsatı

 • Posted by
 • On 2 Ekim 2015
 • 0 Comments
Riskli binalarında tespiti sürecinin ardından, maliklerden birinin, birkaçının veya vekillerinin talebi üzerine kurumlara yıkım için engel kalmadığını belli edecek belgeler bildirilerek kentsel dönüşüm yıkım ruhsatı düzenlenebilir. Kentsel Dönüşüm Yıkım Ruhsatı Düzenlemek için Yapılacak İşlemler; Riskli yapının tahliye edilmesi Elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetlerin kapatıldığı bu kurumlardan alınan belgeler karşılığında tespit edilmişse Yıkım sorumlusu olarak fenni mes’ul belirlenmişse Diğer […]
Read More